ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการเงินเดือน

ระบบฐานข้อมูลที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการ ตรวจสอบและออกสลิปเงินเดือนได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี


เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับ

คำนวณเงินเดือน

จัดการเกี่ยวกับคำนวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ประกันสังคม และอื่นๆ วิเคราะห์ข้อมูลเงินเดือนได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูลพร้อมส่ง

รายการข้อมูลพร้อมส่ง เช่น รายการเงินเดือน สลิปเงินเดือน และอื่นๆเป็นต้น

ออกรายงาน

ระบบ ออกรายงาน เช่น สลิปเงินเดือน แบบยื่นรายการภาษี หนังสือรับรองการหักภาษี เป็นต้น

จัดการข้อมูลเงินเดือน

ระบบช่วยในการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ